ZAŠTITA OD POŽARA

 

 • Usluga lica za stručno savetovanje i organizovanje poslova u oblasti ZOP-a

  Sprovođenje osnovne obuke radnika i provera znanja iz oblasti zaštite od požara.

  Blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštite od požara.

  Vođenje dokumentacije iz oblasti zaštite od požara, u skladu sa Zakonom.

  Izveštavanje o svim pojavama, promenama i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaganje preduzimanja konkretnih mera.

  Praćenje propisa iz oblasti zaštite od požara, kao i tehničkih dopstignuća iz te oblasti, i u skladu s tim, predlaganje potrebne mere radi unapređenja zaštite od požara.

 • Izrada dokumentacije iz oblasti ZOP-a :

  • Pravila zaštite od požara

   u skladu sa Članom 28. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
  • Plan evakuacije u slučaju požara

   u skladu sa Članom 27a. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
  • Program obuke iz zaštite od požara

   u skladu da Zakonom o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
  • Testove iz oblasti zaštite od požara

  • Uputstva za postupanje u slučaju požara

  • Postavljanje znakova upozorenja, opasnosti izabrana, kao i označavanje smerova i pravaca kretanja osoba prilikom evakuacije iz objekata

 • Organizovanje pregleda i funkcionalnog ispitivanja mobilnih aparata i hidrantske mreže za gašenje početnog požara

 • Organizovanje nabavke usluga, opreme, uređaja