UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

 

  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja